STYMULATOR

Rozmiar tekstu: A A A

O czym należy pamiętać po wszczepieniu stymulatora?


  unikaj podnoszenia ramienia po stronie rany pooperacyjnej przez kilka dni po zabiegu operacyjnym wszczepienia stymulatora

  nie dopuszczaj do bezpośredniego nacisku na stymulator - nie leż na brzuchu, nie uciskaj stymulatora, nie próbuj nim manipulować przez skórę

  dbaj o to aby rana pooperacyjna byla czysta i sucha

  oglądaj ranę pooperacyjną i skontaktuj się z lekarzem jeżeli zauważysz niepokojące objawy, takie jak: obrzęk, zaczerwienienie,wyciek

  przestrzegaj planu kontrolnych wizyt

  skontaktuj się z lekarzem, jeżeli wystąpią dolegliwości podobne do tych, jakie miałeś przez wszczepieniem

  niezalecane są badania metodą rezonansu magnetycznego - jeżeli  stan zdrowia wymaga wykonania takiego badania, skontaktu się ze swoim kardiologiem i   przedyskutuj, jak bardzo jesteś zalezny od stymulatora (rezonans magnetyczny zakłóca działanie stymulatora serca)

  nie wolno wykonywać zabiegów z zakresu diatermii (rozgrzewania tkanek ciała za pomocą pola elektrycznego) - reakcja zachodzące między wszczepionym urządzeniem a diatermią mogą uszkadzać tkanki lub spowodować uszkodzenie elementów rozrusznika.

 

Co może zakłócać pracę stymulatora serca?

W obecnie stosowanych kardiostymulatorach ich tytanowa obudowa w pewnym stopniu chroni układ elektroniczny przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego.Jeżeli musisz się poddać jakiemukolwiek zabiegowi medycznemu, powiadom lekarza, który ma zabieg wykonać, że masz wszczepiony stymulator serca. Większość zabiegów nie zakłóci pracy Twojego rozrusznika. Są jadnak i takie, które mogą wymagać pewnych kroków, aby zmniejszyć ryzyko zakółceń.

 

Zabiegi bezpieczne - tomografia komputerowa, zabiegi stomatologiczne, zdjęcia rentgenowskie.


Zabiegi dopuszczalne przy zachowaniu środków ostrożności - diagnostyczne badania ultradźwiękowe (głowica musi nie dotykać rozrusznika), ultradźwiekowe metody terapeutyczne (głowica musi się znajdować co najmniej 15 cm od rozrusznika), elektroliza (aparat musi się znajdować minimum 15 cm od rozrusznika), wentylacja mechaniczna.

 

Zabiegi niezalecane lub wykonywane tylko w szczególnych przypadkach.  W życiu codziennym oraz w przypadku kontaktu z urządzeniami medycznymi, chorzy z wszczepionym rozrusznikiem muszą zachować szczególną ostrożność:

MRI może być wykonane tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Badanie może uszkodzić rozrusznik.

litotrypsja - należy zgłosić fakt wszczepienia rozrusznika, nie ma jednak przeciwwskazań do litotrypsji

diatermia krótkofalowa - bezwzględne przeciwwskazanie - możliwość zaburzeń pracy i uszkodzenia rozrusznika

kardiowersja - odstęp co najmniej 10-15 centymetrów pomiędzy elektrodą kardiowertera a lożą stymulatora (przednio-tylna pozycja kardiowersji)

telefon komórkowy - nie należy go nosić w kieszeni w pobliżu stymulatora, a aparat podczas rozmowy trzymać po przeciwnej stronie ciała w stosunku do loży stymulatora.

życie codzienne - urządzenia/zjawiska, które mogą zakłócać pracę i należy ich unikać:pola elektryczne linii wysokiego napięcia, spawarka łukowa, migomaty.

 

W niektórych miejscach w szpitalach, poradniach lub zakładach pracy można spotkać taki znak: Informuje on o zagrożeniu dla osób z wszczepionym stymulatorem serca.

 

Niepokojące objawy po wszczepieniu stymulatoraZdjęcie RTG   klatki piersiowej i  stymulatora

 

Skontaktuj się ze swoim lekarzem, jeżeli zauważysz niepokojące objawy:

 oznaki infekcji w okolicy rany poopercyjnej

 pojawianie się dolegliowści takich, jakie miałeś przed wszczepieniem stymulatora

 utrudnione oddychanie

 zawroty głowy

 omdlenia

 stałe osłanienie lub męczenie się

 uporczywa czkawka

 obrzęki nóg, kostek, ramion lub nadgarstków

 kołatanie serca

 

 

 

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI