POMOSTOWANIE BEZ KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

Rozmiar tekstu: A A A

Operacja pomostowania naczyń wieńcowych - w skrócie CABG (ang. coronary artery bypass grafting)

Operacja pomostowania naczyń wieńcowych, czyli tzw. by-passy (ang. by-pass znaczy „przęsło, pomost") jest przeprowadzana u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jej celem jest zmniejszenie dolegliwości stenokardialnych oraz poprawienie przeżycia  chorego dzięki wytworzeniu nowej drogi napływu krwi do gorzej ukrwionych obszarów mięśnia sercowego. Jako pomost najczęściej wykorzystywane są: tętnica piersiowa wewnętrzna (przebiega w okolicy mostka), tętnica promieniowa (z przedramienia) lub żyła odpiszczelowa (z nogi). Jeden koniec tętnicy promieniowej lub żyły wszywany jest do tętnicy wieńcowej poniżej zwężenia, drugi koniec doszywany jest do aorty. W przypadku tętnicy piersiowej, która jest dalszym odgałęzieniem aorty, wykonywane jest tylko zespolenie na sercu.

 

 

Operacje bez użycia krążenia pozaustrojowego (tzw. off-pump CABG ) są wykonywane bez użycia krążenia pozaustrojowego. W trakcie trwania operacji serce się kurczy i pompuje krew do płuc oraz całego ciała, a chory jest podłączony do respiratora i oddych. Miejsce, gdzie planowane wszycie pomostu do zwężonej tętnicy wieńcowej jest unieruchamiane za pomocą stabilizatora, co ułatwia wykonanie zespolenia.

 

Stabilizatory używane do operacji bez krążenia pozaustrojowego przedstawiono poniżej:

 

OPCAB - stabilizatory

 

Stabilizatory pomagają delikatnie wyważyć serce i umożliwiają wykonanie pomostów na bocznej i tylnej ścianie serca

 

OPCAB

 

 

Do operacji typu off-pump zaliczamy:

OPCAB (ang. off pump caronary artary bypass) - zabieg wykonywany z dostepu przez klasyczną sternotomię pośrodkową (czyli przecięcie mostka), w którym pomostowanie wykonuje się na bijącym sercu.

MIDCAB (ang. minimally invasive coronary artery bypass) - małoinwazyjne pomostowanie naczyń wieńcowych wykonywane z dostepu przez kilkucentymetrowe nacięcie po lewej stronie klatki piersiowej (torakotomia lewostronna). Tą metodą mozna pomostować tylko pojedyncze zmiany w tętnicy przedniej zstepującej serca (inaczej mówiąc może wykonać tylko 1 pomost).

TEACAB (ang. total endoscopic atraumatic coronary artery bypass) - całkowite endoskopowe atraumatyczne pomostowanie naczyń wieńcowych wykonywane przy użyciu robotów, bez konieczności krążenia pozaustrojowego i otwierania klatki piersiowej. Operacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem kamery wprowadzonej do środka klatki piersiowej oraz ramion robota, którymi kieruje chirurg.

 

Wykład przedstawiający różne operacje małoinwazyjne w kardiochirurgii, w tym także małoinwazyjne pomostowanie naczyń wieńcowych, znajdziesz TUTAJ 

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI