CO TO JEST AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA?

Rozmiar tekstu: A A A

W dostępnej literaturze funkcjonuje wiele definicji aktywności ruchowej, które kładą nacisk na odmienne składowe tego zagadnienia np.:


1. Aktywność fizyczna - każda praca wykonana przez mięśnie szkieletowe, charakteryzująca się ponad spoczynkowym wydatkiem energetycznym (Bouchard).


2. Aktywność fizyczna jest to wyraz określonej postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i zdrowie, to umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego (Pawłucki).


3. Aktywność fizyczna w aspekcie fizjologicznym jest składową ogólnego wydatku energetycznego, obok metabolizmu spoczynkowego, specyficznego dynamicznego działania pokarmu i wzrastania organizmu. W aspekcie behawioralnym jest wolicjonalnym ruchem ciała w przestrzeni lub wysiłkiem przeciwdziałającym siłom zewnętrznym (Baranowski i wsp.)

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI