MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE I WPŁYWA KORZYSTNIE NA SERCE

Rozmiar tekstu: A A A

Bernardi L., Porta C., Casucci G. i wsp.: Dynamic interactions between musical, cardiovascular and cerebral rhythms in humans. Circulation 2009; 119: 3171-3180.


Muzyka łagodzi obyczaje i wpływa korzystnie na serce.

 

Niniejsza praca dotyczyła wpływu muzyki na wybrane parametry układu krążenia. Badaniu poddano 24 młodych zdrowych ochotników, z tego 12 miało kontakt z muzyką (chórzyści), a reszta nie miała żadnego z nią związku. Osoby te wysłuchiwały w przypadkowej kolejności fragmentów muzycznych o charakterze crescendo z opery Pucciniego „Turandot" i adagia z 9 symfonii Beethovena, spokojnego fragmentu z kantaty Bacha BWV 169 „Gott soll allen mein Herze haben" oraz rytmicznych fragmentów arii Verdiego „Va pensiero" i „Libiam ne' lieti calici" oraz okres ciszy. W trakcie tego badania oceniano następujące parametry tj.: tętno, liczbę oddechów, wartość ciśnienia tętniczego, przepływ przez tętnicę środkową mózgu oraz stopień rozszerzenia naczyń skóry. Śpiewane i instrumentalne crescenda wywoływały skurcz naczyń skórnych i wzrost tętna w odróżnieniu od tematów muzycznych o stałej dynamice, które wiązały się z rozszerzeniem naczyń skóry oraz zmniejszeniem ciśnienia tętniczego. Efekt ten był najmocniejszy przy słuchaniu arii z oper Verdiego. Nie obserwowano jakościowych różnic w fizjologicznej odpowiedzi między osobami muzykującymi a niezwiązanymi z muzyką. Autorzy podkreślają we wnioskach, że wpływ muzyki na układ współczulny, może być odbierany przez słuchaczy jako wpływ na ich emocje.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI