O SPOSOBIE LECZENIA STABILNEJ CHOROBY WIEŃCOWEJ DECYDUJE HEART TEAM - INFORMACJE Z NOWYCH WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH REWASKULARYZACJI MIĘŚNIA SERCOWEGO

Rozmiar tekstu: A A A

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejskie Towarzystwo Kardiochirurgiczne  w sierpniu 2010 r. ogłosiły nowe wytyczne dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego.

Jednym z waznych punktów nowych wytycznych jest rola tzw. heart team. Kwalifikacja chorego ze stabilną chorobą wieńcową (w przypadku chorych niestabilnych, gdy walczy się o życie, nie zawsze jest czas na konsultacje) powinna być podejmowana przez zespół lekarzy wspólnie decydujących o najlepszym sposobie leczenia dla każdego chorego  z chorobą niedokrwienną serca.

W zespole decydującym o metodzie leczenia, oprócz kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga, powinien być także kardiolog zajmujący się farmakoterapią, któa w wielu przypadkach jest idealnym wyjściem dla chorych z chorobą wieńcową. Coraz częściej na nasze oddziały trafiają pacjenci z wieloma schorzeniami - wskazane jest w takim przypadku rozszerzenie zespołu o innych specjalistów: nefrologa, diabetologa, geriatrę, anestezjologa czy pulmonologa. W sytuacji, gdy w jednym ośrodku nie ma takiej możliwości, wyjściem są konsultacje online.

Uaktualnienie wskazań stało się konieczne po opublikowaniu wyników badania SYNTAX i opracowaniu tzw. Syntax score, wskaźnika pozwalającego na bardzo precyzyjne określenie, którzy chorzy dobrze rokują po wykonaniu koronaroplastyki, a u których rokowania są lepsze po zabiegach kardiochirurgicznych.

Uogólniając: pacjenci z bardzo zaawansowaną chorobą wieńcową, z wysokim uwapnieniem naczyń powinni trafić do chirurga. Mało zaawansowane zwężenie pojedynczych naczyń, ale nieobejmujących tętnicy przedniej serca, to przypadek dla kardiologa interwencyjnego.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI