POMOSTOWANIE W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM

Rozmiar tekstu: A A A

Operacja pomostowania naczyń wieńcowych - w skrócie CABG (ang. coronary artery bypass grafting)

Operacja pomostowania naczyń wieńcowych, czyli tzw. by-passy (ang. by-pass znaczy „przęsło, pomost") jest przeprowadzana u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jej celem jest zmniejszenie dolegliwości stenokardialnych oraz poprawienie przeżycia  chorego dzięki wytworzeniu nowej drogi napływu krwi do gorzej ukrwionych obszarów mięśnia sercowego. Jako pomost najczęściej wykorzystywane są: tętnica piersiowa wewnętrzna (przebiega w okolicy mostka), tętnica promieniowa (z przedramienia) lub żyła odpiszczelowa (z nogi). Jeden koniec tętnicy promieniowej lub żyły wszywany jest do tętnicy wieńcowej poniżej zwężenia, drugi koniec doszywany jest do aorty. W przypadku tętnicy piersiowej, która jest dalszym odgałęzieniem aorty, wykonywane jest tylko zespolenie na sercu.

 

pomosty aortalno-wiencowe

 

Operacje z użyciem krążenia pozaustrojowego (tzw. on-pump) są wykonywane z użyciem specjalnej maszyny do krążenia pozaustrojowego. W trakcie operacji do naczyń wieńcowych podawany jest specjalny roztwór zwany kardioplegią, który powoduje, że serce zatrzymuje się, a funkcje pompowania oraz natleniania krwi  przejmuje maszyna. Linia żylna z prawego przedsionka wyprowadza krew do maszyny do krążenia pozaustrojowego, gdzie zostaje ona natleniona, a następnie tłoczona przez linię tętniczą do aorty. Jeżeli operacja wymaga obniżenia temperatury ciała pacjenta (tzw. operacja w hipotermii) ochłodzenie krwi, a później jej ogrzanie następuje w maszynie do krążenia pozaustrojowego.

 

krazenie pozaustrojowe

 

Poniżej przedstawiono różnego rodzaju kaniule: tętnicze (po lewej) i żylne (po prawej).

 

 

kaniule tętnicze     kaniule żylne

 

 

 

 

 

 

 

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI